Stil jete

Varfëria zvogëlon trurin

Varfëria zvogëlon trurin

Statusi socio-ekonomik (SES) bazohet në faktorë të tillë si të ardhurat e familjes, arsimimi i prindërve dhe varfëria në lagje. Një SES i ulët në fëmijëri shoqërohet me rezultate të dobëta në moshën e rritur në shumë fusha. Si dhe pse disavantazhi i SES krijon bazën për rezultate negative në moshën e rritur është zbuluar kohët e fundit nga shkencëtarët e trurit.

Nga ana tjetër, një faktor që parashikon rezultate pozitive në jetë është vetëkontrolli i lartë. Vetëkontrolli është aftësia për të rregulluar sjelljet, mendimet dhe emocionet. Ky kapacitet i përgjithshëm përshkon shumë aftësi të nevojshme për sukses të tilla si vendimmarrja dhe rregullimi i emocioneve.

Përfshin shumë aftësi të tilla si frenimi i përgjigjes, që është aftësia për të shtypur përgjigjet e papërshtatshme. Për shembull, dikush që ka një frenim të dobët përgjigje mund ta ketë të vështirë t'i rezistojë dëshirës për të thënë një shaka të ndyrë në një takim. Aftësia për të shtypur përgjigjet e papërshtatshme ka të bëjë me mirëqenien e të rriturve.

Dy konstruktet, performanca e frenimit të përgjigjes dhe SES janë të lidhura ngushtë. Në një studim, të ardhurat e familjes, edukimi i nënës dhe varfëria në lagje ndikuan në performancën e një mase frenimi përgjigjeje.

Fëmijët që gëzonin të ardhura më të larta familjare, nëna më të arsimuara dhe lagje të pasuruara performuan më mirë në detyrën e frenimit të përgjigjes. Vetëm varfëria në lagje parashikoi performancën e frenimit të përgjigjes duke ndikuar në aktivitetin nervor në IFG. Me fjalë të tjera, fëmijët që jetonin në lagje të varfër treguan aktivizim më të ulët të IFG gjatë detyrës së frenimit të përgjigjes dhe për këtë arsye performuan dobët. Një studim tjetër që heton privimin e lagjes, korteksin dhe neurokognicionin e përgjithshëm tek fëmijët dhe adoleshentët tregoi rezultate të ngjashme.

Një studim që përqendrohet në efektet e të ardhurave në arritjet akademike thotë se dëmi shtrihet në shumë pjesë të trurit. Hendeku i arritjeve të të ardhurave, ndryshimi në performancën akademike midis studentëve me të ardhura të ulëta dhe me të ardhura të larta është zgjeruar gjatë viteve të fundit. Një nxënës i kopshtit që jeton në varfëri ka të ngjarë të ketë rezultate njohëse 60% më të ulëta se ata që jetojnë në familje më të pasura. Fatkeqësisht, kjo ka implikime në zhvillimin e trurit.

*Artikulli i marrë nga Psychology Today. Përkthyer dhe përshtatur për Tiranapost.al.