Stil jete

Zbulo personalitetin tënd sipas Enneagramit

Zbulo personalitetin tënd sipas Enneagramit

Personaliteti është ai aspekt i njeriut që psikologjia e ka pasur nën studim gjithmonë. Pse? Sepse është një karakteristikë që ndryshim gjatë gjithë jetës, kalon në faza dhe transformime të ndryshme.

Ka mënyra të ndryshme për të testuar personalitetin e dikujt dhe njëra prej tyre është eneagrami, një lloj harte që identifikon nëntë lloje të ndryshme personaliteti bazuar në karakter, marrëdhëniet me botën e jashtme, tiparet emocionale, pikat e forcës dhe tiparet që mund të përmirësohen.

Enneagram: çfarë është?

Termi 'enneagram' rrjedh nga greqishtja (ennea që do të thotë nëntë dhe gramma që do të thotë vizatim) dhe përfaqësohet me një simbol i formuar nga një rreth me një figurë brenda që e ndan atë në nëntë pjesë të barabarta të lidhura me njëra-tjetrën. Rezultati janë nëntë enetipe që përshkruajnë nëntë personalitete dhe sjelljen e tyre me të tjerët. Çdo pikë në figurë përfaqëson një enneatip (një lloj personaliteti) dhe përmes lidhjeve me pikat e tjera mund të vendoset shpejt pozicioni i dikujt dhe ku janë të tjerët.

Eneagrami i personalitetit

Testi që bëhet nëpërmjet Enneagramit nuk përcakton në mënyrë të ngurtë personalitetin absolut të personit, por fotografon versionin e tij aktual: individi në fakt është vazhdimisht në zhvillim dhe po kështu edhe personaliteti i tij. Prandaj, eneagrami shërben për të marrë një fotografi të karakteristikave të tij në momentin kur i nënshtrohet testit.

Eneagrami biologjik

Enneatipi të cilit i përkasim varet shumë nga mënyra se si e kemi jetuar fëmijërinë tonë dhe nga mënyra se si mjedisi ka ndikuar tek ne: prandaj secili prej nesh adopton modele sjelljeje që rrjedhin pikërisht nga ajo që na ka ndikuar nga jashtë dhe nga mënyra se si kemi reaguar.

Komponenti individual është thelbësor. Marrim shembull fëmijët që rriten në një njëjtën familje, shtëpi, nga të njëjtët prindër dhe shumë herë jo vetëm që nuk ngjajnë, por janë edhe krejtësisht të kundërt.

Secili prej nesh lidhet ndryshe me të tjerët, përballet me frikën ndryshe, në përgjithësi ne e perceptojmë realitetin përmes bindjeve tona dhe për këtë arsye askush nuk është objektiv.

9 personalitetet

Siç e kemi parë, janë nëntë personalitete kryesore që merren në konsideratë me studimin e eneagramit:

Një - Reformator: maniak i perfeksionizmit, mund të vuajë nga zemërimi, por e shtyp zemërimin për t'u dukur i përsosur

Dy – Bujar: përpiqet të mos ketë nevojë kurrë për të tjerët dhe në vend të kësaj krenohet që është gjithmonë i dobishëm. Virtyti i tij është përulësia, por kur zemërohet ai mund të vuajë nga krenaria

Tre – Organizuesi: gjithmonë dëshiron të arrijë sukses dhe bën gjithçka për ta arritur atë. Duket ashtu siç është në të vërtetë.

Katër – Individualist: e konsideron veten të veçantë dhe prandaj ka frikë të konsiderohet i parëndësishëm. Mund të vuajë nga zilia.

Pesë – Vëzhguesi: dëshiron të marrë sa më shumë njohuri, frika e tij më e madhe është të konsiderohet i paaftë. Ai mund të jetë dorështrënguar.

Gjashtë – Mbrojtësi: organizon jetën e tij duke ndjekur rregulla dhe norma pasi pushimi i tij më i madh është të mos ketë një udhërrëfyes ose dikë tek i cili mund të mbështetet. Nëse ai ka një personalitet të ekuilibruar, ai mund të bëhet një pikë referimi për të tjerët.

Shtatë – Entuziast: i pëlqen argëtimi dhe shmang me çdo kusht të përballet me vuajtjet, aq shumë saqë nëse është në qoshe, ai injoron edhe dhimbjen e të tjerëve. Shpesh kërkon rehati në ushqim.

Tetë – Udhëheqësi: ai dëshiron të shfaqet i fortë dhe për këtë arsye vazhdimisht shënon territorin e tij edhe duke u grindur sepse frika e tij më e madhe është të shfaqet i dobët. Ai mund të jetë hakmarrës.

Nëntë – Ndërmjetës: kërkon gjithmonë paqe dhe harmoni mes njerëzve, shmang konfliktin dhe për këtë arsye ndonjëherë bllokohet nga palëvizshmëria, sepse ka frikë të krijojë debate.