Tech

BE krijon ligjin e parë kundër dëmeve të Inteligjencës Artificiale

BE krijon ligjin e parë kundër dëmeve të Inteligjencës

Ligjvënësit e Bashkimit Evropian arritën një marrëveshje të premten duke rënë dakord për një nga ligjet e para gjithëpërfshirëse të inteligjencës artificiale në botë.

Legjislacioni historik, i quajtur Akti i AI, do krijojë një kuadër rregullator për të promovuar zhvillimin e AI duke adresuar rreziqet që lidhen me teknologjinë që po zhvillohet me shpejtësi. Legjislacioni ndalon praktikat e dëmshme të AI “të konsideruara si një kërcënim i qartë për sigurinë, jetesën dhe të drejtat e njerëzve”.

Ligji vjen mes frikës në rritje për aftësitë përçarëse të Inteligjencës Artificiale.

Në një konferencë shtypi, Roberta Metsola, presidentja e Parlamentit Evropian, e quajti ligjin 'një qasje të balancuar dhe të përqendruar te njeriu' që 'pa dyshim do të vendosë standardin global për vitet në vijim'.

Kuadri rregullator, i cili klasifikon përdorimet e AI sipas rrezikut, u propozua për herë të parë në vitin 2021.

Përdorimet më të rrezikshme të AI janë të ndaluara. Sipas ligjit, ato përfshijnë sisteme që shfrytëzojnë grupe specifike vulnerabël, sisteme identifikimi biometrik për qëllime të zbatimit të ligjit dhe inteligjencë artificiale që përdor 'teknika subliminare'.

Sistemet me rrezik të kufizuar, të tilla si chatbot si ChatGPT i OpenAI, ose teknologjia që gjeneron imazhe, përmbajtje audio ose video, i nënshtrohen detyrimeve të reja të transparencës, sipas këtij ligji.

'#AIAct është shumë më tepër se një libër rregullash - është një pikënisje për startup-et dhe studiuesit e BE-së për të udhëhequr garën globale të AI', shkroi Thierry Breton, Komisioneri i BE-së për Tregun e Brendshëm, në mediat sociale. “Më e mira nuk ka ardhur ende.”

Disa nga kompanitë që qëndrojnë pas teknologjisë kanë përjetuar zhgënjim me ligjin e ri që do të përcaktojë rregulla të reja loje.