Tech

FIAA zgjedh si president të ri CEO-n e Vodafone Albania, duke shtuar fokusin te teknologjia

FIAA zgjedh si president të ri CEO-n e Vodafone Albania, duke shtuar

Të enjten, datë 29 shkurt, gjatë Asamblesë Vjetore, Shoqata e Investitorëve të Huaj në Shqipëri (FIAA) zgjodhi presidentin e saj të ri. Balazs Revesz, CEO i Vodafone Albania, u zgjodhPresidenti i FIAA-s për dy vitet në vazhdim, me një shumicë absolute votash, duke fituar besimin e shumicës së përfaqësuesve të FIAA-s. Gjatë Asamblesë u zgjodhën edhe katër anëtarët e Bordit: Mirsad Haliti, Anëtar i Bordit Drejtues të Procredit Bank Albania, Diego Pisa, CEO i Teleperformance Albania dhe Sokol Elmazaj, Partner në Boga & Associates.

Presidenti i Shoqatës së Investitorëve të Huaj (FIAA) përfaqëson kompaninë lider në teknologji dhe telekomunikacion, një gjë thelbësore në këto kohë ku çdo gjë, përfshirë bizneset, po digjitalizohen me shpejtësi. Revesz drejton Vodafone Albania qënga maji i 2023-shit, një drejtues ekzekutiv me mbi 15 vite eksperiencë në fushën e shitjeve, marketingut dhe drejtimit. Ashtu siç sheh teknologjia nga e ardhmja, ashtu edhe FIAA, nën drejtimin e Balazs do të jetë e fokusuar në mbështetjen e antarëve të saj që të përqafojnë teknologjinë, e-commerce dhe rritjen ekonomike, si rrjedhojë e fokusit në inovacion.

“Si shoqata më e madhe e bizneseve në Shqipëri, FIAA po bashkon të gjithë investitorët nga vende të ndryshme. FIAA ka qenë gjithmonë një pushtet i paanshëm dhe i orientuar drejt objektivave, duke përfaqësuar interesat e bizneseve të antarësuara me një zë të qartë dhe mendësinë se të gjithë dalin të fituar në trinomin biznese-qeveri-fuqi punëtore”, u shpreh Balazs Revesz, CEO i Vodafone Albania.

Shqipëria ka një potencial të madh të burimeve natyrore dhe kapitalit njerëzor. Ajo çka do të bëjë diferencën në vitet nëvazhdim, në mirëmbajtjen e këtyre burimeve dhe trajtimin dinjitoz të kapitalit njerëzor, do të jetë pikërisht komponenti i teknologjisë. Nëpërmjet e-commerce, SME-të mund të hapin shtigje të reja fitimesh. Kapitali njerëzor, sidomos të rinjtë,mund të ofrojnë shërbime online pa qenë e nevojshme të emigrojnë.

Avancimi i teknologjisë, në mënyrë që ajo të mund tëkontribuojë në zhvillimin dhe rritjen e bizneseve shqiptare, si rrjedhojë edhe të ekonomisë shqiptare në tërësi, kërkon investim dhe trajnim të vazhdueshëm të kapitalit njerëzor. Fokusi i FIAA-s në 2-vjeçarin e ardhshëm do të jetë, ndër të tjera, bashkimi i forcave të biznesit për të tërhequr kapital, në mbështetje të teknologjive të reja dhe inovacionit.