Tech

Investim fotovoltaik në misionin e gjelbër të Coca-Cola Bottling Shqipëria

Investim fotovoltaik në misionin e gjelbër të Coca-Cola Bottling

* Investimi total = 1,050,000 €

* Mbulimi vjetor i konsumit = 62%

* Reduktimi i CO 2 të emetuar = 1,230 Ton/në vit

* Sipërfaqja e mbuluar me panele = mbi 10,680 m 2

* Sasia e nevojshme për përthithjen e CO 2 = 46,752 pemë/në vit

Coca-Cola Bottling Shqipëria njofton përdorimin e Paneleve të Energjisë Diellore - Fotovoltaike, me qëllim uljen vjetore të sasisë së CO 2 të emetuar dhe mbulimin e konsumit vjetor të energjisë në një nivel prej 62%, përmes përdorimit të burimeve natyrore me qëllim mbrotjen e mjedisin nga ndotja.
Plot 10,680 m 2 sipërfaqe janë pajisur me panele fotovoltaike në ambientet e CCBS, në një investim total prej 1,050,000 €.

Coca-Cola në Shqipëri tashmë prej vitesh është në pararojë të ndërgjegjësimit shoqëror, duke zbatuar vazhdimisht dhe në mënyrë progresive teknologjinë më miqësore për mjedisin. Nga impianti i filtrimit të ujit, te zëvendësimi i automjeteve të flotës së shitjeve me ato 100% elektrike, Coca-Cola synon të rrisë ndërgjegjësimin se si 'trekëndëshi i artë' midis institucioneve, OJQ-ve dhe kompanive private, të mund të krijojë përfitime për vendin në përgjithësi dhe ekonominë qarkore në
veçanti.

Përveç CCBS, Uji i Ftohtë Tepelenë investoi gjithashtu në sistemin e panelit fotovoltaik, duke mbuluar 3,221 m 2 me panele fotovoltaike, duke mundësuar mbulim prej 61% të konsumit vjetor dhe duke reduktuar 366 ton CO 2 të emetuar në vit, sasi kjo e barazvlefshme me punën e bërë nga 10,576 pemë çdo vit. Investimi i përgjithshëm i kompanisë Uji i Ftohtë Tepelenë për sistemin e energjisë me energji fotovoltaike është 360,000 €.

Investim fotovoltaik në misionin e gjelbër të Coca-Cola Bottling

"Ne zgjedhim të lëmë gjurmën tonë të gjelbër në Shqipëri dhe të vazhdojmë të kontribuojmë drejt qëndrueshmërisë, ndërsa e mundësojmë këtë investim përmes furnitorëve vendas, apo institucioneve dhe palëve të treta vendase, duke fuqizuar rrjedhimisht ekonominë qarkore në Shqipëri" - shtoi z. Luca Busi, Presidenti i Coca- Cola Bottling Shqipëria dhe Uji i Ftohtë Tepelenë.

Ndërsa CCBS & Uji i Ftohtë Tepelenë investojnë në Shqipëri, modele të tjera do të pasohen së shpejti me mbështetjen e “The Coca-Cola Company” në kuadër të projektit "Bota pa Mbetje" duke lejuar një ndikim të tillë të fuqishëm në ekonominë tonë dhe duke rritur këtë Grup Sipërmarrjeje në pozicionin nr. 1 për mbështetjen e qëndrueshmërisë dhe përmirësimin e ekonomisë qarkore në vend.

Linda Dervishaj, Drejtori i Komunikimit dhe Marrëdhënieve Institucionale Coca-Cola Bottling Shqipëria

Tel: 0682000393 - e - mail: [email protected]
Sekretariati CCBS
Tel: 0035545606060 - e-mail: [email protected]