Tech

Raporti i OKB për qeverisjen digjitale/ Shqipëria lë pas Italinë, Zvicrën dhe Greqinë

Raporti i OKB pe?r qeverisjen digjitale/ Shqipe?ria le? pas Italine?,

Publikohet raporti dyvjetor i Kombeve te? Bashkuara mbi e-Qeverisjes ose qeverisjen dixhitale.

Sipas ke?tij raporti, Shqipe?ria vlere?sohet me te? nje?jtat pike? me Kanadane? nde?rsa le? pas vende si Italia, Zvicra dhe Greqia.

Raporti i OKB pe?r qeverisjen digjitale/ Shqipe?ria le? pas Italine?,

Nde?rkaq, drejtoresha e Agjencise? Kombe?tare te? Shoqe?rise? se? Informacionit, “truri” i e-Albanias Linda Karc?anaj, ka be?re? nje? analize? te? klasifikimit te? Shqipe?rise? ne? ke?te? raport.

“Ngjitja ne? ke?te? klasifikim e?shte? arritur pe?rmes 2 treguesve: e-she?rbimet dhe e-pjese?marrja.

Konkretisht pe?r e-she?rbimet: Kemi qene? ne? vendin e 62-te? ne? vitin 2018, dhe jemi ne? vendin e 31-te? ne? vitin 2020. Pra, 31 vende ngjitje ne? klasifikim ne? vete?m dy vite dhe jemi me pike? te? barabarta me Kanadane? nde?rsa leme? pas shtete si Italia, Zvicra, Greqia etj.

E-pjesemarrja: Kemi qene? ne? vendin e 61-te? ne? vitin 2018 dhe jemi ne? vendin e 36-te? ne? vitin 2020, pra plot 25 vende ngjitje ne? klasifikim.

Edhe ke?tu leme? pas Zvicre?n, Italine? dhe te? gjitha vendet e Ballkanit Pere?ndimor”, shkruan Karc?anaj teksa i njeh meritat Rame?s pe?r ate? qe? ajo e cile?son si revolucion digjital.

“Revolucioni digjital i udhe?hequr nga Kryeministri, u munde?soi qytetare?ve marrjen e she?rbimeve publike online, pe?rmes nje? kliku te? vete?m ne? e-Albania dhe rriti pjese?marrjen e qytetare?ve ne? vendimmarrje pe?rmes platforme?s se? bashke?qeverisjes”, shkruan Karc?anaj.

Linku i raportit