Seksi

Çfarë është 'poliamoria solo' që po rritet çdo ditë e më shumë

Çfarë është 'poliamoria solo' që po rritet

Në thelb, poliamoria solo u referohet njerëzve që janë të hapur për takime ose përfshirje në marrëdhënie të shumta pa pasur një 'partner kryesor': një person ndaj të cilit janë të përkushtuar mbi të gjithë partnerët e tjerë. Në vend të kësaj, poliamoristi solo mund të shohë veten si partnerin e tij kryesor, duke iu shmangur synimeve tipike të marrëdhënieve, si bashkimi i financave ose të jetuarit me një partner, martesës dhe lindjes së fëmijëve.

Poliamoristët solo përfaqësojnë një pjesë të vogël të poliamoristëve në përgjithësi, shumë prej të cilëve priren të kenë ose synojnë të kenë një partner. Ndaj është e vështirë të flasësh me shifra konkrete për poliamoristët solo. Megjithatë, disa studime tregojnë se brezat e rinj kanë më shumë gjasa të kenë të tilla marrëdhënie.

Sipas një sondazhi të YouGov të vitit 2020 me 1,300 të rritur në SHBA, 43% e të rinjve thanë se marrëdhënia e tyre ideale do të ishte jo monogame, ndërsa vetëm 30% e Gjeneralit X thanë të njëjtën gjë. Në përgjithësi, hulumtimi i vitit 2016, duke sintetizuar dy studime të ndryshme në SHBA, tregoi se 20% e të anketuarve ishin përfshirë në një marrëdhënie konsensuale jo-monogame në një moment të caktuar.

Shumë e konsiderojnë poliamorinë solo një veprim egoist ose lakmitar.

Termi poliamori solo fitoi popullaritet me blogun Solopoly.net, shkruar nga gazetarja Amy Gahran.

Njerëzit poliamorë solo priren të jenë alloseksualë, por disa janë aseksualë dhe mbajnë marrëdhënie të shumta, jo seksuale.

Polyamoristët solo gjithashtu nuk është e thënë të jenë përgjithmonë kështu. Dikush mund të identifikohet si i tillë sot, por nesër përfundon i martuar.