Princesha dhe një kurë për negativitetin

25 rreshtat
e Mirës

Princesha dhe një kurë për negativitetin

E Shtunë 23 Mars 2024, 19:50

Kemi krijuar varësi nga negativiteti. Spekulimet në media për p...

Lexo artikullin

Vikena Kamenica: Pse nuk ika nga Shqipëria?!