Po u këndojmë vetëm të rinjve, të tjerët i kemi lënë pa muzikë